Skip to content

Laravel 5.3 Authentication

Antara perkara penting dalam membangunkan applikasi adalah sistem pengurusan akses maklumat atau pun authentication & authorization.

Laravel telah memudahkan kerja kita dengan menyediakan scaffolding authentication nya tersendiri.

Anda hanya perlu install sahaja.

Tetapi untuk install sistem authentication ini ia perlu dilaksanakan pada fresh setup SAHAJA.

Execute code berikut untuk install Auth

untuk migrate database

Dah siap!

Sekarang anda boleh ke http://domainanda/register/.

Jika anda buka file route web.php. Anda akan lihat ada panggilan method Auth::routes(). Apakah kegunaan Auth:routes() ini sebenarnya? Apa fungsi terkandung dalamnya? Apa route yang telah diistiharkan?

Ia sebenarnya adalah helper yang telah disediakan oleh Laravel.

Routes berkenaan boleh didapati disini

Ia kelihatan sebegini

 

 

 

 

Resource:

  • https://laracasts.com/discuss/channels/laravel/laravel-53-routing-as-authroutes?page=1
  • http://stackoverflow.com/questions/39196968/laravel-5-3-new-authroutes/39197278#39197278
  • https://github.com/laravel/framework/blob/5.3/src/Illuminate/Routing/Router.php

 

 

Published inICT

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"value":"\n